883  Dalla Codula di Sisine a Folgone, poi Serra Russa e Bacu Tingiosu
981  Da Bacu Erritzo a Coile Sepitu passando per Bacu Trungalu
2448  Anello Tziu Billia Mereu
2466  Anello Bacu Urusso - Ar Muvras - Bacu Addas
2208  Anello Genna Arrivai - Lispedda