300  Dalla valle di Lanaitho a Cuile Su Humbenteddu passando da S'Ishaloneddu 'e Linna
317  Dalla Codula di Sisine a Folgone, poi Serra Russa e Bacu Tingiosu
465  Da Bacu Erritzo a Coile Sepitu passando per Bacu Trungalu
1766  Anello Bacu Urusso - Ar Muvras - Bacu Addas